•   Ana Səhifə
 •   Xəbər göndər
 •   Reklam
 •   Əlaqə
 •   +99451 724 45 47
 • SON DƏQİQƏ

  Hacı Azadə-Taleh Abbasqızı Bəy oğlu (mini-poema) El-obamın ağsaqqalı Camal Mustafayevə həsr etmişəm

  Hacı Azadə-Taleh Abbasqızı Bəy oğlu (mini-poema) El-obamın ağsaqqalı Camal Mustafayevə həsr etmişəm

  Bəy oğlu
  (mini-poema)

  El-obamın ağsaqqalı Camal Mustafayevə həsr etmişəm

  Dünyaya nur doğuldu,
  Tək gəldi, bir doğuldu,
  Ürfan, şeir doğuldu,
  Bəy oğlu Camal dədə.

  Ömrü halal yaşadı,
  Zirvələrlə qoşadı.
  Adını el yaşadır,
  Bəy oğlu Camal dədə.

  Sən müqəddəs ocaqdın,
  Yetimlərə qucaqdın.
  Tarixdə qalar adın,
  Bəy oğlu Camal dədə.

  Başdan-başa sehirsən,
  Nadir incisən, dürrsən.
  Fikir, düşüncə, sirrsən,
  Bəy oğlu Camal dədə.

  Nə var-dövlət istədin,
  Nə şan-şöhrət istədin.
  Haqq-ədalət istədin,
  Bəy oğlu Camal dədə.

  Neçə kəsə nur oldun,
  Yolunda uğur oldun.
  Necə xoşbəxt doğuldun,
  Bəy oğlu Camal dədə.
  Sokrat ustadın sənin,

  Hegel ürək həmdəmin.
  Zirvəsisən sən elmin,
  Bəy oğlu Camal dədə.
  Səməd Vurğun ilk dəfə

  Tutdu sənin əlindən.
  Ömür boyu, heç zaman
  Unutmadın bunu sən.
  Daim yaxşılıq etdin,

  Əməlindən qalmadın.
  Kasıba, dövlətliyə
  Ayrı-seçki salmadın.
  Hacı Zeynalabdinin

  Qızı Sara xanıma
  Gizlicə həyan oldun.
  Alqış yaraşır sana!
  Nanə Kamal qızıyla

  Halal ömür yaşadın.
  Üç gözəl qız böyütdün,
  Cənnətlik, gözün aydın.
  Odun, ocağın təmiz,

  Halal qucağın təmiz.
  Suyun, torpağın təmiz
  Yaşa, Camal Mustafa!
  Ömrün cənnət ətirli,

  Sözün qızıl sətirli.
  Ey aqillər aqili
  Yaşa, Camal Mustafa!
  Sənin təmiz adından

  İstifadə eylədi
  Neçə nadan, şarlatan.
  Daş atdılar, dəymədi,
  Şər qapını döymədi.
  Bilməm mələksən, nədi?

  Ey idrak çırağımız,
  Elmdə aqilimiz,
  Şərəfdə bayrağımız!
  Adınla fəxr eyləyir

  Borçalı torpağımız!
  O gün gəlmişdim sizə
  Oturmuşduq üz-üzə.
  Sən xeyir-dua verdin

  Müqəddəs elimizə.
  Dedin: "Azadə, qızım,
  Mənəvi övladımsan".
  Dedin: "Kişi hünərli,

  Cəsarətli qadınsan".
  Dedin: "Uğurlu yoldur
  Yolun, uğurlar olsun!
  Bükülməsin heç zaman

  Qolun, uğurlar olsun!"
  Öpdüm sənin əlindən
  Mənəvi atam kimi.
  Sığal çəkdin başıma

  Titrədi könül simi.
  Ürəyim sözlə doldu,
  Gözlərim göz yaşıyla.
  Allahım, ucalt məni

  Ağsaqqal alqışıyla.
  Ölümünü gözləyən
  Xəbis gözlər gülməsin.
  Lənətini qazanan

  Dinclik nədir bilməsin!
  Sən hələ ölməyibsən,
  Hələ dirisən, sağsan.
  Nə qədər bu dünya var
  Sən də yaşayacaqsan!

  Hacı Azadə-Taleh Abbasqızı

  ____________________

  ZAMAN24.NET


  WhatsApp


  {r-rp} {r-rm}
  Şərhlər (Facebook)